دەربارەی ئیمە

بو ئەبیت ئیمە هلبژیری

ئاسانی لەکاتی تومارکردن

ژماریکی زور لە سنتری چاکردنەوە

خزمتگوزاری خیرا

قستی ئاسان

بخیربین …

کومپانیای سمای غربی لە سالی 2015 دامزرا وبریکاری تایبەت کومپانیای فوتونە لە عیراق کە ئوتومبیلی سالون وبارهلگەر وئوتومبیلی برهمهینەر وئوتومبیلی باس وئامیری تەکنیکی بەرهم دەهینیت وبوە یکیک لە کومپانیاکان کەکاریگەر لەبازاری عیراق لەری گیشتنی بە ئاستکی بەرز لە ریژەی فروشتن ومارکەی فوتون بەباشترین شیواز بخاتە بازار کوایکرد ببیتە باشترین ئوتومبیل لا لاینی عیراقیکان .ئوتومبیلکانی فوتون لە چوری باس وبارهلگەری بچوک (بیک اپ) زور بلابیوتوە لە شقامکانمان وبژاردیکی تر زیاتکرا بو بەدستهینانی بو ئەوکەسانە کە بدوای هەلی کار دەکرین بو ئەوی ببیتە داهاتیکی باش بویان وئەمە تاکید کردنە بو سەرکوتنی کومپانیایە لە برهمینانی بەرهمیک یارمەتیدەرە لە گورینی ژیانی عیراقیکان برو باشتر.

کومپانیای فوتون چینی لە سالی 1996 دامزرا وتاونی ببیتە یەکم لەروی دروست کردنی ئوتومبیلی بازرگانی نیودولتی لەروی بەرهم وفروشتن بەریژەی یەکم لە جیهان 2004 کەئاستی بەرهم هینان گیشتە یەک ملیون ئوتومبیل وایکرد همو بیداویستیکان لە ئوتومبیلی دابینبکریت وکو- ئوتومبیلی بارهەلگر ئەکنیکی مامناوند وبەچوک وهەورها ئوتومبیلی ئاسایی وباس.

بیشنیاری کریارەکان

  • چیگایکی باش وخزمتگوزاریکی زور باش !!

    ئەم گریبستە زور باشبو وبائستەکی باش لەکوالیتی وخیرای کومپانیا سمای غربی همو تواناکانیان بیشکەش کرد لە ئزمون وماندوبون بو ئەوی دلنیابن کە من ئوتومبیلی باش هلبژیرم ونرخیکی کونچاو .زور لە ئاموژگاری چوراوچور بیشکەشیان کردم باش ئەو کەبریارم دا کە ئوتومبیلکە بکرم ئاموژگاریم بو همو کەس سەردانیی کومپانیای سمای غربی بکا بو کرینی ئوتومبیل.

    علی

ستراتیجی کومپانیای سمای غەربی

  •  همو چالاکی دەگریتوا وکو هینان وفروشتن وخزتگوزاری پاش فروشتن وبرهمهینان ودابش کردن لە همو بازارەکانی ئوتومبیلکانی نفر هەلگر وئوتومبیلی بار هەلگەر وئوتومبیلی بازرگانی وئامیری کشتوکالی بو بینینی رولکی هاوبەشی چالاک لە ناو بازار چوراوچور لە همو عیراق

    وهەروها زور لە پروژە کە بەردەستە وکو کارگەی دروست کردنی ئوتومبیلی سیم وکارگەی چوارم بو دروست کردنی بەیکەری ئوتومبیلی بار هەلگەر وهەروها جاکردنەوی زور لە بیشانگای خستنرو

    توری فروشتنی سمای غربی یکیکە لە تورە سەرکیکان لە عیراق بیکدیت لە 25 سەنتری فروشتنی ودابشکردن وباوربیکراوە لە 10 سەنتری خزمتگوزاری پاش فروشتن.

Back to top