سەنتەرکانی خزمتگوزاری

       ئیمە بەلینت بی دەدین :
  • تو وپیداویستیکانت ژمارە یکی لای ئیمە.
  • بو خزمتکردنت ستاڤیکی لیهاتو وراهینان ێیکراو وبەشیویکی بەرز وبئامیری زور باش لە کومپانیای سمای غربی.
  •   ببشکنین بو ئوتومبیلکەت دەکریت ودلنیات دەکینوا کە بەردستە بو لیخورین ودەرهینانی بەلگنامەی چاودیری کوالیتی.
  • شیکردنەویکی تواو ودروست بەردەست دەبیت بو تو.
  • گەرنتی همو پارچەکانی یەدگی ئەسلی لە کومپانیای سمای غربی بو ئامیرکان وخزمتگوزاری بو ماوەی 6 مانگ لەسەر پارچەی یەدگ ودلنیابە رازیت دەکین
 کومپانیای بیلادی بریکاری سەرکی بو خزمتگوزاریکانی پاش فروشتن لە عیراق بو ئوتومبیەکانی سمای غربی

 

بو سەنتری خزنگوزاری بیلادیت هلبژارد؟

بە تیپەربونی کات هەندیک لە پارچەکان تیکدەجن بویە چاکردنەوی بەردوام بیویستە زور بو ئەوی دلنیابی لە سلامتی ئوتومبیل بو ماویەکی دریژ خایەن کە ئەو ئەولویتە بوو.

بو نمونە لە حالتی رون تایبتە وگرنگە وبیویستە بو باشی بزوینەرکە بلام دەگوری لەگل کات بەتایبەت ئەکر رویشتن بو مسافیکی کورت وزور وستان دەست بیکردن بە لیخورین بەسستمی تر کە بشت دەبستیت بەتشحیم کردنی پارچەکان کە تیکچوە بهوی روشتن بە دریژایکی زور وناردنی دەستی واوتوماتیکی وسستمی ستوپ وفلتری رون وبەنزین وهوا.

 

سەنتەرکانی خزمتگوزاری

سەنتری چاکردنەوی بیلادی-نجف

نجف گەرکی عەدن –نزیک کارگەی تایە.

سەنتری چاکردنەوی بیلادی- رصافه

بغدا شەقامی بیشسازی 52-نزیک دادگای کرادە

سەنتری چاکردنەوی بیلادی – کرخ بغدا

شالجیە – شەقامی فروکەخانەی مپنى

سەنتری چاکردنەوی بیلادی-بەسرا

بەسرا بەرامبەر بیشسازی حەمدان بشت سەنتری ڤولڤو

سەنتری چاکردنەوی ابن البلد-هەولیر

هەولیر شەقامی 100 متری نزیک بەنزینخانەی هوگر.

Back to top